Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Tradició no centralista. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Teledirigits. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 8 de setembre del 1978. Pàgina 6.

Especulació dels terrenys.

Henry George (1839-1897), autor del Georgisme, proposta política que reivindica la propietat pública de la terra i de tots els bens no produïts per l'ésser humà.L’article 43 del text constitucional estableix el dret a un habitatge digne i adequat. I com que el legislador sap que això no és possible sense tallar l’especulació sobre els terrenys, avisa que els poders públics regularan la utilització dels terrenys d’acord amb l’interès general, per a impedir l’especulació amb reversió a favor de la comunitat de les plusvàlues generals per l’acció urbanística dels ens públics.

Bones intencions. En la meva esmena tractava de concretar unes mesures de municipalització o d’una socialització més ampla, si fos el cas, dels terrenys edificables. El senador i exministre d’Economia Enrique Fuentes Quintana seia davant meu. Es girà i em preguntà:

–Socialitzaria tots els terrenys?

–No. Ja he dit que només els edificables.

–I els edificats?

–També, perquè poden desocupar-se i tornar-se a edificar.

Enrique Fuentes-Quintana (1924-2007).–I, ¿no tindrà avantatges el ciutadà del centre de les ciutats, que té molt més a mà tots els serveis? Com una plus-vàlua psicològica?

–Sí, però jo amb aquesta esmena no pretenc arreglar tots els mals del món. Vull que la gent pugui obtenir habitatge i prou.

–Realment és molt interessant aquest concepte. Especialment m’ha agradat la municipalització. L’estatalització és perillosa, però la municipalització seria una bona solució.

–Més a prop dels usuaris, menys a l’abast de corrupcions incontrolables. Més democràtica.

Es queda uns moments pensatiu i després, amb una gran sorpresa meva, afegeix:

–He dedicat un esforç immensa a la reforma fiscal. Però penso que potser aquest treball hauria estat millor abocar-lo sobre el problema de l’especulació dels terrenys.

La votació de la meva esmena donà dotze vots negatius, els d’UCD, i dotze abstencions del PSOE, Progressistes i Socialistes Independents, Entesa, bascs i altres de grups petits. Era utòpica.

Lluís M. Xirinacs.

Tradició no centralista. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Teledirigits. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte