Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Acord de col·laboració entre el Centre d’Estudis Joan Bardina i l’Associació Diner Comunitari (antiga Escola Horace Finaly).

Associació Diner Comunitari. Logotip.L’equip encapçalat per Agustí Chalaux i Lluís Maria Xirinacs va crear el Centre d’Estudis Joan Bardina en els anys 80 del segle XX per tal de dissenyar un nou model polític, econòmic i social. Durant aquell temps va elaborar una ingent tasca, amb diferents llibres i documents, alguns dels quals foren traduïts a diversos idiomes. Una part d’aquest material fou editat en paper.

L’enderrocament per expropiació municipal de l’antiga seu del Carrer dels Almogàvers de Barcelona l’any 1990 va finalitzar amb aquesta primera etapa creadora.

Cap el febrer del 1993, un dels seus membres, en Miquel Chicano Colodrero, va copsar la manca de continuïtat del projecte originari i va fundar l’Escola Horace Finaly, per tal de continuar la digitalització i edició d’aquesta obra i donar-li una deguda difusió, començant per l’obra Assaig sobre moneda, mercat i societat. La coautora d’aquest llibre, Magdalena Grau, va adaptar el volum original a l’estil tipogràfic modern. En aquesta labor va rebre la conformitat d’Agustí Chalaux per tal que Chicano pogués mantindre aquesta activitat.

Posteriorment, cap a l’octubre del 1997, en previsió que el mateix Agustí Chalaux necessités recursos en la seva senectut, l’Escola Finaly va tindre que aturar les seves activitats. Tot i així, Chicano havia fet una considerable tasca de digitalització i correcció d’aquest material, a més d’una respectable inversió econòmica en equipaments d’edició.

En el decurs del mateix any 1997, l’Oriol Albó va rebre la proposta d’en Brauli Tamarit de crear el lloc web del Centre d’Estudis Joan Bardina, proposta que Agustí Chalaux va acceptar. Aquest lloc web seria administrat per Tamarit en una primera etapa fins l’any 2002. En aquest lloc web s’hi van publicar una gran part dels documents que prèviament havia digitalitzat l’Escola Finaly.

Entre els anys 2002 i 2012, Llorenç Martos es va fer càrrec del lloc web del Centre d’Estudis Joan Bardina. La seva feina i contribució va ser ingent, incloent l’encàrrec del redisseny del lloc web. En bona part dels documents, però, no es va tenir en compte l’esment a l’origen de l’Escola Finaly en la seva digitalització i edició. Quedava pendent, sense resoldre, acordar entre les dues entitats que aquesta darrera era qui tenia els drets de d’edició i difusió.

L’any 2012, amb el traspàs d’en Llorenç Martos, en Brauli Tamarit es va tornar a fer càrrec del lloc web del Centre d’Estudis Joan Bardina. Des de llavors el seu contingut s’ha anat ampliant a altres traduccions dels documents ja existents, fent-se ressò d’altres perspectives de millora de la societat i de l’ecologia del planeta, sense oblidar el projecte originari.

Com a representants de la qui fou Escola Horace Finaly, actualment l’Associació Diner Comunitari, i el Centre d’Estudis Joan Bardina creiem just respectar els drets de la primera sobre l’obra digitalitzada per aquella. Acordem de readreçar automàticament des del lloc web del segon al de la primera totes aquelles pàgines relatives a llibres i documents que van ésser digitalitzats i recuperats per Miquel Chicano abans de la creació d’ambdós llocs web. Aquests llibres i documents es sotmeten a la llicència Creative Commons amb dret a un ús comercial, sense alterar l’obra original i esmentant la seva procedència. Col·laborem conjuntament en la difusió del llegat conjunt d’Agustí Chalaux, Lluís Maria Xirinacs i el seu equip per tal d’ajudar a establir una societat més justa on siguin més difícils la misèria material, la corrupció i els abusos de poder, adaptant-nos amb els nous reptes que depara l’esdevenidor.

Primera versió: Barcelona, a dilluns, 24 de febrer del 2020.
Darrera actualització: Dimarts, 19 de maig del 2020.
Miquel Chicano Colodrero, en nom de l’Associació Diner Comunitari.
Marc Sansalvadó Chalaux, President, i Brauli Tamarit Tamarit, en nom del Centre d’Estudis Joan Bardina.


Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte