Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.


Disseny de civisme. Apunts de recerca interdisciplinar.

Descàrrega gratuïta del document complert. Fitxer en format «pdf».


Disseny de Civisme. Apunts de recerca interdisciplinar.

Índex general:

0. Introducció als apunts de recerca interdisciplinar sobre Disseny de Civisme.

1. Persones.

1.1.1. Home.
1.1.2. Persona.
1.1.3. Persones nacionals, socials i individuals.
1.1.4. Persones divises.
1.1.5. Igualtat jurídica de les persones.
1.1.6. Indepèndencia personal. Sobirania.
1.1.7. Egoïsme i altruisme de les persones.
1.1.8. Les persones i el Disseny de Civisme.

1.2. Ordre d'exposició de les properes seccions.

1.3. Persones individuals-mortals.
1.3.1. Individu humà.
1.3.2. Propostes concretes.

1.4. Persones nacionals-comunitàries.
1.4.1. Comunitats naturals (animals).
1.4.2. Nació i ètnia.
1.4.3. Comunitat humana.
1.4.4. Matrimoni y família.
1.4.5. Ètnia i inter-ètnia.
1.4.6. Propostes concretes.

1.5. Persones socials-col·lectives.
1.5.1. Col·lectivitat, societat.
1.5.2. Civilització, Política.
1.5.3. Federació.
1.5.4. Confederació.
1.5.5. Imperi: col·lectivitat social de nacions.
1.5.6. Imperialisme.
1.5.7. Reflexions i propostes sobre les persones socials-col·lectives.

1.6. La societat geopolítica.
1.6.1. Lliure, llibertari, liberal.
1.6.2. Societat utilitària o mercat.
1.6.3. Societat liberal.
1.6.4. Societat utilitària i societat liberal.
1.6.5. Societat mixta utilitària-liberal.
1.6.6. Anti-societat actual dels marginats.
1.6.7. Societat ètica-transcendent.
1.6.8. Estatuts utilitari, liberal i mixt.
1.6.9. Dinàmica monetària i incompatibilitat de les societats.

2. La societat utilitària.

2.1.1. Utilitarisme.
2.1.2. Valors de bens utilitaris.
2.1.3. Societat utilitària actual o mercat monetari.
2.1.4. Societat utilitària productora i consumidora.
2.1.5. Esquema de l'evolució humana utilitària.
2.1.6. Producció comunitària i producció privada.
2.1.7. Factors inerts i factors vivents de producció privada.
2.1.8. Factors actius privats de producció.
2.1.9. Factors actius comunitaris de producció.
2.1.10. La informació com a factor actiu, científic i tecnològic de producció comunitària.
2.1.11. Economia i economia de mercat.

2.2. Les crisis anti-econòmiques.
2.2.1. Causes de les crisis anti-econòmiques.
2.2.2. El treball i l'atur forçós.
2.2.3. Inflació-deflació.
2.2.4. Stagflació.
2.2.5. El frau del lucre directe.
2.2.6. El mercat subterrani.

2.3. Mercat llibertari i responsable.
2.3.1. Mercat llibertari i mercat històric.
2.3.2. Objectius i mesures econòmiques.
2.3.3. Propostes per a un mercat llibertari.
2.3.4. Bé privat i bé comú.
2.3.5. Llibertat d'iniciativa, propietat privada i competència en el mercat.
2.3.6. Visió històrica de la lliure propietat i iniciativa comunitària i privada.
2.3.7. Lliure competència mercantil.
2.3.8. Crítica de la teoria clàssica de la competència mercantil.
2.3.9. Responsabilització personal monetària mercantil.
2.3.10. Regals i herències.
2.3.11. Establiments comptables: Bancs i Caixes.
2.3.12. Bancs de Negocis.

2.4. Societat utilitària productora.
2.4.1. Protecció general dels agents de producció.
2.4.2. Seguretat social gratuïta per a tothom.
2.4.3. Justícia Econòmica especialitzada.
2.4.4. Gremis obligatoris i oberts, d'estatut liberal.
2.4.5. Sindicats d'inscripció lliure, d'estatut liberal.
2.4.6. Caixes Generals, Especialitzades i Locals de Dipòsits, Consignacions i Segrests, (estatut liberal).

2.5. Protecció específica de l'empresa utilitària.
2.5.1. L'empresa coordinadora dels agents privats de producció.

2.6. Mesures per a una bona gestió empresarial.
2.6.1. Cobrament immediat assegurat.
2.6.2. Descompte per pagament a termini a càrrec del client.
2.6.3. Comptabilitat exacta i gratuïta per a tothom.
2.6.4. Total informació comptable del mercat i la societat.
2.6.5. Supressió total de controls i inspeccions burocràtiques.
2.6.6. Gerència lliure i responsable.
2.6.7. Protecció de les empreses amb dificultats.

2.7. Mesures contra la descapitalització de les empreses.
2.7.1. Supressió de les qüotes de la Seguretat Social.
2.7.2. Dràstica simplificació fiscal.
2.7.3. Descobert automàtic en els comptes corrents a la vista.
2.7.4. Prèstec bancari, crèdit comunitari a la inversió i finances al consum.
2.7.5. Congelació parcial, temporal i selectiva, dels lliures saldos de comptes corrents a la vista per a foment de sectors productius carencials o deficitaris.

2.8. Mesures d'autoresponsabilització de les empreses i contra la competència deslleial.
2.8.1. Lliures contractació i descontractació privades.
2.8.2. Salaris.
2.8.3. Primes a la producció.
2.8.4. Aranzel de mercaderies legals.
2.8.5. Preus mínims de cost i venda.
2.8.6. Publicitat per Gremi i supressió del publicisme d'empresa.
2.8.7. Saldos en sectors marcantils productius «saturats».

2.9. Mesures per a una empresa llibertària, autogestionària i ecològica.
2.9.1. Reducció de l'horari de treball.
2.9.2. Promoció de l'autogestió empresarial.
2.9.3. Protecció ecològica.
2.9.4. Promoció de l'artesania.
2.9.5. Municipalització del sòl.

2.10. Mesures per a una empresa oberta al comerc exterior equilibrat.
2.10.1. Drets de duana: equilibradors i anti-dumping.

2.11. Protecció específica al treball, l'invent i el capital.

2.11.1. Mesures de protecció específica al treballador assalariat.
2.11.1.1. Estatut liberal d'estudiant i aprenent.
2.11.1.2. Salari de solidaritat social d'atur, vaga o lock-out.
2.11.1.3. Vaga i lock-out uniemprarials.

2.11.2. Mesures de protecció efectiva a l'inventisme utilitari.
2.12.2.1. Inventisme.
2.12.2.2. Oficines de patents i marques.

2.11.3. Mesures de protecció efectiva a l'estalvi-capital.
2.11.3.1. Estalvi i capital.
2.11.3.2. Borses al comptat i a termini de mercaderies i de paper (accions, obligacions, pagarés...).
2.11.3.3. Conclusions sobre la diferent protecció a l'estalvi a la vista i el capital-paper de tipus bancari.

2.12. La societat utilitària consumidora.
2.12.1. Societat utilitària productora i societat utilitària consumidora.
2.12.2. Consum.
2.12.3. Productors consumidors i simples consumidors.
2.12.4. Dret al consum: diner financer gratuït per a tothom.
2.12.5. Protecció i reponsabilització del consum.
2.12.6. Els límits del creixement.
2.12.7. Ecologia, economia i diner.

2.13. Mesures de protecció al consumidor.
2.13.1. Consum i consumisme.
2.13.2. Protecció al consumidor i control de qualitat.
2.13.3. Exclusiva publicitat pels gremis.

2.14. Mesures de municipalització del sòl.
2.14.1. Municipalització del sòl (urbanisme i rurbanisme).
2.14.2. Nivells d'aplicació de la municipalització del sòl.

2.15. Mesures de protecció del mitjà ambient.
2.15.1. Paisatge.
2.15.2. Sol urbà, construcció i habitatge.
2.15.3. Protecció del patrimoni rural.
2.15.4. Protecció al mar i la muntanya.
2.15.5. Protecció del patrimoni històric, cultural i artístic.
2.15.6. Pol·lució, contaminació i indústries perilloses.
2.15.7. Deixalles humanes.
2.15.8. Primeres matèries i energies.
2.15.9. Tractaments mèdics especials.

3. Societats no utilitàries.

3.1. La societat liberal.
3.1.1. Societat liberal.
3.1.2. Societat liberal i societat utilitària.
3.1.3. Àrees de la societat liberal.
3.1.4. Mecanismes de separació efectiva entre les societats liberal i utilitària.
3.1.5. Accès a les professions liberals: estudi i passantia en lloc d'oposicions.
3.1.6. Corporacions obertes i categories professionals liberals.
3.1.7. Llei electoral de les col·lectivitats liberals.
3.1.8. Òrgans de comandament liberal.
3.1.9. Comandament executiu.
3.1.10. Comandament legislatiu: diputacions i senats.
3.1.11. Cambres consultives.
3.1.12. Candidats a cárrecs de comandament.
3.1.13. Responsabilització de tot acte liberal.
3.1.14. Progrés gerencial i cap de compres.
3.1.15. Finançament comunitari al consum.
3.1.16. Estatuts Financers: General, Utilitari, Liberal i Mixt.
3.1.17. Gratuïtat de tots els serveis liberals.
3.1.18. Caixes d'Estalvis.

3.2. Àrea de les institucions cíviques, polítiques i justicials.
3.2.1. L'Estat: gerent responsable.
3.2.2. L'Estat i el Legislatiu.
3.2.3. L'Estat i l'Executiu.
3.2.4. Dinàmica Executiu-Legislatiu.
3.2.5. La Constitució.
3.2.6. La Justícia.
3.2.7. Partits i moviments polítics.
3.2.8. Defensa i seguretat.
3.2.9. Forces armables: Exèrcits i Policies.
3.2.10. Desarmament total de la població.
3.2.11. Sistema penitenciari.
3.2.12. Seguretat ciutadana.
3.2.13. Funcionaris cessants.

3.3. Àrea de les professions i serveis liberals.
3.3.1. Ni públics ni privats: serveis liberals autogestionats.
3.3.2. Deontologia.
3.3.3. Supressió de la propietat intel·lectual.
3.3.4. Incorporació a l'Estatut Liberal.
3.3.5. Educació i instrucció.
3.3.6. Publicitat.
3.3.7. Seguretat social i medicina.
3.3.8. Mitjans de comunicació.
3.3.9. Recerca cientifica i tècnica.
3.3.10. Arts.
3.3.11. Esglèsies i comunitats de fe.

3.4. Àrea dels serveis públics gratuïts.

3.5. Àrea de les associacions lliures no lucratives.

3.6. La societat mixta utilitaria-liberal.
3.6.1. Estatut mixt.
3.6.2. Serveis d'interès comunitari.
3.6.3. Promoció de l'artesania.
3.6.4. Productes culturals i artístics.

3.7. La societat ètica-transcendent.

3.8. L'anti-societat actual del marginats.
3.8.1. Misèria, pobresa i marginació.
3.8.2. Marginació de la dona.
3.8.3. Marginació de minories ètniques.


Alternativa cívica, nom original del document de «Disseny de Civisme».

Dipòsit Legal: B-19815-88.
ISBN: 978-84-615-2567-6
Disseny: Montserrat Jurnet
1a edició: 1 de juny de 1986
2a edició: 23 d'abril de 1997
3a edició: 11 setembre 2011

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte