Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Estranger. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. A Joan Mauri Gual. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Divendres, 3 de novembre del 1978. Pàgina 5.

Comerç d'armaments.

Prohibició d'armes.L'Estatut de Núria barrava el pas als catalans del Principat a tota possible guerra ofensiva. No es permetia lluitar més enllà de les pròpies fronteres. Per suggeriment dels amics del PSAN, en l'actual projecte de Constitució havia presentat una esmena a l'article 8 sobre les forces militars que suprimia l'actual redacció no democràtica i formulava únicament una declaració de neutralisme.

Avui, assessorat tècnicament per Vicenç Fisas, del Centre d'Anàlisis de Conflictes, de Barcelona, i jurídicament per l'advocat Elies Rogent, he presentat una seriosa interpel·lació al govern sobre el creixent comerç d'armes que realitza l'Estat espanyol a esquena de qualsevol control democràtic.

No m'he entretingut en els petits afers que aquests dies han sorgit a la llum pública a propòsit de vaixells transportadors de material bèl·lic. S'hi ha donat una gran espectacularitat i, tanmateix, es tracta d'operacions insignificants comparades amb el volum que el nostre Estat permet de comerç d'armaments.

Pregunto:

  1. Llista exacta de totes les exportacions efectuades per empreses situades en territori de l'Estat des del 1970, amb indicació de país destinatari, quantitat del producte, tipus i import de la venda.
  2. Exposició de la política general que el govern pensa seguir en relació amb l'exportació d'armament.
  3. Possibilitat de clarificar les estadístiques sobre armament i material bèl·lic.
  4. Publicació anual de totes les exportacions efectuades en aquests terribles conceptes.

Les finalitats són:

  1. Conveniència d'establir un control parlamentari del comerç d'aquests materials.
  2. Possibilitat de fer obligatòria l'aprovació per les Corts de les exportacions que ultrapassin els cent milions de pessetes.
  3. Utilitat de prohibició o embarg de la venda d'aquests materials a països en conflicte, a àrees conflictives i a països que no respectin els drets humans.

Més m'estimaria la supressió total d'aquesta mena de comerç, però es veu que cal ser moderat.

Lluís M. Xirinacs.

Estranger. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. A Joan Mauri Gual. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte