Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Capítol 5. La telemàtica. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Índex. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Capítol 6. L'òrgan justicial. Assaig sobre moneda, mercat i societat.

II part. Possibilitats immediates de la reforma monetària.

Introducció.

L'instrument monetari que hem descrit en la Primera Part és, per les seves característiques d'estaticitat, diversificació i personalització, l'instrument idoni d'un sistema monetari racional, que sigui un veritable sistema de mesura dels fenòmens elementals del mercat. La seva actualització telemàtica li confereix, a més a més, una plasticitat i agilitat extraordinàries.

Ara bé, a més d'aquestes qualitats purament mercantils, la factura-xec pro-telemàtica té molts i importants altres avantatges, d'abast molt més general: la clarificació mercantil que ella proporciona obre immediatament les portes a una actuació social molt més racional.

Efectivament, l'instrument monetari proposat, pel fet de ser un document exhaustiu de cada canvi mercantil elemental realitzat, ens proporciona una informació clara, precisa i completa sobre ells i sobre el conjunt del mercat. A partir d'aquesta informació, poden construir-se pràctiques socials molt més adaptades a les necessitats reals manifestades, i molt més eficaces quant a resultats.

Hi ha, però, una objecció immediata a la implantació de la factura-xec pro-telemàtica com a instrument monetari únic. Consisteix a dir que ella es convertirà en el millor i més gran instrument de control i dominació de la població per part de l'Estat mai no concebut.

Per a respondre a aquesta objecció, proposarem que la Justícia, -esdevinguda, constitucionalment i en la pràctica, plenament independent de l'Estat-, es constitueixi en l'únic custodi de tot l'arxiu de la xarxa monetària telemàtica: ella serà l'única que podrà tenir accés a la totalitat de la informació custodiada, però únicament en unes circumstàncies molt ben determinades.

Si la intimitat i privacitat de totes les persones de la comunitat geopolítica estan ben protegides per la Justícia, els avantatges immediats de la factura-xec pro-telemàtica i de tota la xarxa monetària telemàtica són evidents, i acceptables per tota persona honrada i amb dos dits de front.

Tot el que proposarem en aquesta Segona Part s'inscriu en el context de l'actual ordenació social: no significa cap trencament amb les estructures socials que prevalen, sinó únicament una clarificació de les mateixes, gràcies a la informació proporcionada per la factura-xec.

  1. En el capítol 6 tractarem de la possibilitat d'una societat on la corrupció i els crims per diner es facin instrumentalment impossibles, i on l'òrgan justicial tingui una eficàcia molt més gran que l'actual.
  2. En el capítol 7 veurem com és possible una dràstica simplificació dels complicats sistemes fiscals actuals: seria molt fàcil de legislar un impost únic, fixat en un tant per cent determinat sobre cada factura-xec emesa, i a pagar sempre pel client.
  3. En el capítol 8 veurem com la centralització a nivell de tota la comunitat geopolítica de totes les factures-xec -prèviament buidades de tota referència personal-, permet una omnicomptabilitat analítica-estadística de mercat i societat, que ha de resultar de gran utilitat i interès per a tothom: polítics, professionals utilitaris, estudiosos del mercat, ciutadans corrents...
  4. Finalment, veurem en el capítol 9 com el fet de comptar amb un sistema monetari racional és la clau d'una ciència de mercat per primera vegada seriosament empírica-quantitativa i potencialment experimental.
Capítol 5. La telemàtica. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Índex. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Capítol 6. L'òrgan justicial. Assaig sobre moneda, mercat i societat.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte