Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Capítol 19. La societat trascendent. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Índex. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Capítol 20. Enunciat de la hipòtesi. Assaig sobre moneda, mercat i societat.

IV part. Una hipòtesi de treball sobre el mercat.

Introducció.

Hem assenyalat ja diverses vegades, al llarg d'aquest assaig, que la factura-xec pro-telemàtica és l'instrument indispensable per a fer possible la conversió de la mercologia en una «ciència» experimental -ja que només a través d'ella podem obtenir una mercometria seriosa i exhaustiva-.

A partir de la implantació de la factura-xec, serà possible, en la comunitat imperial que així ho hagi fet, de contrastar experimentalment qualsevol hipòtesi de treball o model explicatiu sobre el mercat que hom hagi proposat.

En aquesta Quarta Part, volem avançar una hipòtesi de treball sobre el mercat, que serà fàcilment contrastable per la simple aplicació de la factura-xec pro-telemàtica en un mercat conjunt qualsevol, i durant un període de temps suficient -potser uns 10 anys?-.

Ens interessa molt de posar a prova aquesta hipòtesi, perquè en cas de confirmar-se donaria un recolzament molt gran a la viabilitat de tot el programa social plantejat en la Tercera Part: efectivament, la hipòtesi tracta de l'existència, en el mercat lliure, d'un bé comú mercantil que podria ser fàcilment repartit, sota forma de diner, entre tots els membres de la comunitat imperial.
 

Capítol 19. La societat trascendent. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Índex. Assaig sobre moneda, mercat i societat. Capítol 20. Enunciat de la hipòtesi. Assaig sobre moneda, mercat i societat.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte