Portada.
Joan Bardina i els alumnes de l'Escola de Mestres que l'acompanyaren en viatge d'estudis a Paris. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Taller de fusteria de l'Escola de Mestres. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


La comissió organitzadora del Congrès de Primer Ensenyament de Barcelona (1909-1910).
La comissió organitzadora del Congrès de Primer Ensenyament de Barcelona (1909-1910). D'esquerra a dreta, d'empeus: senyors Casero, Pérez de Ossa, Noguera, Soler, Porqueras, Bardina i Lletjós. Asseguts: senyores Sensat i Dalga; senyor Asensio, president; senyor Sancho, i señores Cortés, Soronellas i Moncunill.

Joan Bardina i els alumnes de l'Escola de Mestres que l'acompanyaren en viatge d'estudis a Paris. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Taller de fusteria de l'Escola de Mestres. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.