Portada.
La comissió organitzadora del Congrès de Primer Ensenyament de Barcelona (1909-1910). Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Full de qualificacions d'un alumne de l'Escola de Mestres, curs 1906-1907. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Taller de fusteria de l'Escola de Mestres.
Taller de fusteria de l'Escola de Mestres.

La comissió organitzadora del Congrès de Primer Ensenyament de Barcelona (1909-1910). Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Full de qualificacions d'un alumne de l'Escola de Mestres, curs 1906-1907. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.