Portada.
Taller de fusteria de l'Escola de Mestres. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Vista general de l'edifici de l'Escola de Mestres, a Les Corts. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Full de qualificacions d'un alumne de l'Escola de Mestres, curs 1906-1907.
Full de qualificacions d'un alumne de l'Escola de Mestres, curs 1906-1907.

Taller de fusteria de l'Escola de Mestres. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Vista general de l'edifici de l'Escola de Mestres, a Les Corts. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.