Portada.
Armari de l'Escola de Mestres on es guardava el material. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Capecera de la 'Revista de Educación' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Capcelera de la 'Revista Catalana d'Educació' dirigida per Bardina.
Capcelera de la «Revista Catalana d'Educació» dirigida per Bardina.

Armari de l'Escola de Mestres on es guardava el material. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Capecera de la 'Revista de Educación' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.