Portada.
Capcelera de la 'Revista Catalana d'Educació' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener del 1967. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Capcelera de la 'Revista de Educación' dirigida per Bardina.
Capcelera de la «Revista de Educación» dirigida per Bardina.

Capcelera de la 'Revista Catalana d'Educació' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener del 1967. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.