Portada.
Capecera de la 'Revista de Educación' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Distintiu de l'Escola de Mestres dissenyat per Canibell. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener de 1967.
Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener de 1967.

Capecera de la 'Revista de Educación' dirigida per Bardina. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Distintiu de l'Escola de Mestres dissenyat per Canibell. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.