Portada.
Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener del 1967. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.


Distintiu de l'Escola de Mestres, dissenyat per Canibell.
Distintiu de l'Escola de Mestres, dissenyat per Canibell.

Alguns ex-alumnes de l'Escola de Mestres reunits el 3 de gener del 1967. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana. Índex. Joan Bardina, un revolucionari de la pedagogia catalana.

Portada.