Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Pròleg de Johan Galtung. El poder del diner. Índex. El poder del diner. Introducció. El poder del diner.

Presentació.

Aquest llibre vol donar a conèixer un conjunt de reflexions i de descobertes bastant inèdites sobre la importància que el tipus de moneda té en les relacions socials i sobre el paper que es pot atribuir als instruments monetaris per facilitar no sols el canvi mercantil, sinó també el canvi social.

Al llarg de les pàgines es repassen les característiques històriques i actuals dels instruments monetaris i se suggereixen algunes modificacions substancials en l'aplicació de la monètica (moneda electrònica) per al seu ús coherent i democràtic.

El tema és complex, però no és complicat. L'exposició, malgrat que parteix d'un assumpte aparentment àrid com el de la moneda, és en general amena i a l'abast de qualsevol lector interessat a cercar altres camins de canvi social. No és un llibre tècnic, ni per a economistes. Aquests potser hi trobaran a faltar referències explícites que els permetin classificar-lo en una o altra escola de pensament econòmic. Però l'obra d'Agustí Chalaux, de la qual el llibre vol ser una introducció, és fruit de més de cinquanta anys de recerca, tal com la defineix la Llei de Felson: «robar idees a una persona és plagi; robar-ne a moltes és recerca». Ha «robat» allò que ha considerat de valor aquí i allà, sense parar gaire esment ni en els formalismes ni en les procedències. El resultat és una anàlisi original i unes propostes discutibles però, sens dubte, suggerents.

S'han recollit arguments a favor d'una hipòtesi agosarada, amb l'objectiu d'arribar a fer-ne tema de reflexió crítica i compartida amb les persones que cerquen anar més enllà del model de món que s'està imposant. S'aporten raons que poden fer presumir que el canvi que es proposa és viable i que els seus efectes són positius, dins d'una determinada aplicació.

Martí Olivella ens presenta la seva versió, breu, reduïda, però sistematitzada, de la voluminosa obra, aparentment desordenada i sovint no escrita, d'Agustí Chalaux. Aquesta versió lliure és el resultat de moltes hores de converses, de redaccions i de correccions que l'autor ha tingut amb ell i amb altres dels seus col·laboradors en el marc del Centre d'Estudis Joan Bardina durant sis anys. El llibre recull també part de la feina sintetitzadora realitzada, entre d'altres, per Joan Parés, Magdalena Grau i Lluís Maria Xirinacs.

Atesa l'amplitud del tema s'han deixat per a un altre volum les reflexions i propostes relacionades amb la presentació d'una visió més complexa dels sistemes d'explotació, de nous camins per al camí social i d'un nou entrellat social que, a partir de les possibilitats de la monètica, permeti reduir les disfuncions polítiques, econòmiques i ecològiques dels sistemes actuals.

EcoConcern, que aplega persones que se senten concernides per la innovació social (ecologia, economia i ecumene), vol col·laborar a fer ressò de les anàlisis crítiques i de les propostes constructives que afavoreixin un canvi social en profunditat, integral i coherent, però versemblant. EcoConcern voldria contribuir que aquest text sigui el primer d'un seguit que donin a conèixer altres models, que ajudin a suscitar un debat i una recerca entre aquells qui creuen que no estan en el millor dels móns possibles.

En l'ambient de transformacions i de crisi en que vivim, alliberats del pes dels dogmatismes, sembla important cercar i elaborar noves respostes que tinguin en compte altres variables fins ara menystingudes. En aquests moments no sembla adient arraconar cap solució imaginativa que pugui ajudar a experimentar noves polítiques, que sàpiga aprofitar les oportunitats històriques que ofereixen els canvis en l'escena mundial.

EcoConcern.

Pròleg de Johan Galtung. El poder del diner. Índex. El poder del diner. Introducció. El poder del diner.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte