Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

UCD i PSOE es burlen de l'Entesa. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. No als Països Catalans. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Diumenge, 15 d’octubre del 1978. Pàgina 10.

Sense Tribunal de Cassació.

Carles Martí Massagué (1907-1992).Ahir vèiem com la burla que féu UCD del consens en matèria de patrimoni cultural en la comissió no fou neutralitzada en el ple pels catalans, malgrat les amenaces de votar no a la Constitució. Tampoc no es neutralitzà un altre trencament de consens, per obra d'una esmena de Ballarín Marcial, d'UCD, al que ara és l'article 150, que exigeix l'aprovació de l'Estatut per cada província. Pot passar que Tarragona, Alacant o Alaba no vulguin els estatuts respectius de Catalunya, País Valencià o Euskadi. Un basc m'assegurà que això podia representar la guerra civil a Euskadi.

Un altre punt dintre el títol de les autonomies que també s'ha saldat en fracàs ha estat el del Tribunal de Cassació. No figurarà en la Constitució el seu reconeixement. Al contrari, els mateixos socialistes trencaren el consens i, entre altres coses, introduïren la menció explícita que les matèries de cassació són de competència del Tribunal Suprem en tot el territori de l'Estat.

Al senador Carles Martí, l'Entesa li permeté una esmena tímida, que defensà admirablement bé, però de res no li valgué. Ni fou votada, perquè la victòria dels socialistes no li'n deixa lloc.

Tanmateix aquesta esmena suscità un torn en contra del senador Valverde, d'UCD, molt brillant. Acusà els catalans d'haver votat a favor de la jurisdicció del Tribunal Suprem en tot l'Estat, a l'article 122 –vaig ser l'únic senador que votà en contra, no hi hagué cap abstenció–, mentre que volien negar aquesta jurisdicció en l'article 151.2.

Però prometé que la cassació en matèries de dret foral català es podria obtenir a través de l'article 149.2, on es diu que l'Estat podrà transferir o delegar a les comunitats autònomes facultats pròpies. Una incerta promesa! Carles Martí declarà que això li produïa satisfacció.

Pels passadissos vaig atrapar el senador Valverde i li vaig dir: «Però vosaltres, els d'UCD, us heu sortit amb la vostra que no consti en la Constitució un Tribunal de Cassació sobre dret foral per a les comunitats autònomes». Em respongué:»Això ha vingut així del Congrés. Els catalans no ho han demanat pas en el Congrés».

Front Nacional de Catalunya n'ha protestat. També ho faig jo.

Lluís M. Xirinacs.

UCD i PSOE es burlen de l'Entesa. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. No als Països Catalans. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte