Català | Castellano | English | Français | Deutsch | Italiano | Galego | Esperanto
En aquest lloc «web» trobareu propostes per fer front a problemes econòmics que esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries, abús de poder, etc.
Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Llista de correu | Contactes i e-mail | Blog

Nous apartats:

Les «Cent passes d’una via d’humanitat» de Lluís Maria Xirinacs.
Dolors Marin Tuyà.
Articles publicats en la revista Penedès Econòmic.

Al servei d'aquest poble.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al diari Avui, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979.

Diari d'un senador.
Lluís Maria Xirinacs.
Articles publicats al rotatiu Mundo Diario, quan Lluís Maria Xirinacs era senador independent a les Corts Constituents espanyoles, entre els anys 1977 i 1979, traduïts al català.

Publicacions:

Món alternatiu.
Lluís Maria Xirinacs.

Tercera Via. Sistema General a la mesura de l’home d’avui.
Lluís Maria Xirinacs.
Amb idees d'Agustí Chalaux de Subirà.

Petita història de la moneda.
Agustí Chalaux de Subirà, Brauli Tamarit Tamarit.

El Capitalisme Comunitari.
Agustí Chalaux de Subirà.

Una eina per construir la pau.
Agustí Chalaux de Subirà.

Llegendes semítiques sobre la banca.
Agustí Chalaux de Subirà.

Assaig sobre moneda, mercat i societat.
Magdalena Grau Figueras.
Agustí Chalaux de Subirà.

El poder del diner.
Martí Olivella.

Introducció al Sistema General.
Magdalena Grau,
Agustí Chalaux.

Premsa sense serenitat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Feina total. Al servei d'aquest poble.

Al servei d'aquest poble.

Avui. Logotip historic.Avui. Dimarts, 28 de novembre del 1978. Pàgina 5.

Esmenes a l'Estatut.

Volem l'Estatut. Quadre de Joan Miró.S'ha celebrat la primera sessió plenària de l'Assemblea de Parlamentaris del Principat Catalunya per tal de debatre el projecte de l'Estatut. Hem escoltat les opinions dels grups polítics i associacions que intervingueren en les eleccions proppassades i no obtingueren escons. També hem conegut les esmenes que ells proposen i llur defensa, un xic precipitada pel poc temps concedit segons el reglament. Ens han lliurat per escrit aquestes esmenes.

Però l'Assemblea no n'assumeix cap, en principi. Només ha escoltat. Qui vulgui les prendrà en consideració i prou. El reglament ha tancat el termini de presentació d'esmenes àdhuc per als parlamentaris.

¿Quin procediment existeix per a aprofitar aquestes col·laboracions tan aprofitables, a criteri meu, la immensa majoria d'elles?

He consultat i se m'ha dit que, malgrat que no consti en el reglament, serà possible als parlamentaris presentar, en ei decurs dels debats posteriors, esmenes «de viva veu». No sé si la taula seguirà un criteri ample o restringit en aquest sentit.

Tanmateix, en tots els casos en què el meu criteri polític, força ample, m'ho permeti, ofereixo a aquests i altres partits, associacions o particulars la possibilitat de fer meves «de viva veu» aquestes o altres esmenes per defensar-les en els debats i sotmetre-les a votació.

Poso com a condició que se'm doni la defensa corresponent convenientment redactada i d'una llargada de temps que no ultrapassi els deu minuts de lectura.

Com ja vaig avisar fa temps, no presento cap esmena pròpiament meva. Totes les esmenes són de grups polítics i sindicals extraparlamentaris. Es un servei obligat, atès que l'assemblea ha triat un criteri rígid a l'hora d'elegir els components de la comissió dels vint. Els bascs ens han donat una lliçó permetent la presència de tres extraparlamentaris en llur comissió redactora de l'avantprojecte d'Estatut. ¿Per què ens tornem tan legalistes a l'hora de corregir els defectes antidemocràtics de les eleccions del 15 de juny, reconeguts majoritàriament?

Lluís M. Xirinacs.

Premsa sense serenitat. Al servei d'aquest poble. Índex. Al servei d'aquest poble. Feina total. Al servei d'aquest poble.

Portada | Qui som? | Enllaços | Agenda | Activitats realitzades | Contacte